Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Аналіз нітридів
Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди електропозитивних металів I і II груп періодичної системи, атоми яких мають зовнішні s-електрони при повністю вакантних або повністю забудованих глубоколежащих оболонках (у стані ізольованих атомів).

Ці нітриди мають склади, що відповідають звичайним валентностям, характеризуються передачею атомами металу валентних електронів атомам азоту з утворенням при цьому стабільних 52р 6-конфігурацій обома компонентами (металом і азотом) або конфігурацій, що обумовлює їхній іонний характер, що проявляється зовні в гідролізі з виділенням аміаку, високому электро опорі, напівпровідникових властивостях.

Поряд із сильними й чітко вираженими іонними зв'язками Me-N цим нітридам властива й ковалентнаа тридцятилітній зв'язку, головним чином, між атомами металу (у нітридах) і атомами азоту (в азидах). Слід зазначити, що співвідношення цих двох типів зв'язків у нітридах зазначеного класу досить сильно різниться, у деяких нітридів з'являються й ознаки металевого зв'язку, наприклад, у нітридів щелочноземельных металів

До другого класу ставляться нітриди, утворені sp-елементами,. тобто неметалами й напівметалами. Для них характерне утворення обома компонентами стабільних sj-конфігурацій, які в міру росту їхньої енергетичної стабільності відокремлюються друг від друга в енергетичному відношенні.

Це викликає появу енергетичних розривів між атомами неметалу й азоту й відповідні напівпровідникові або діелектричні властивості. В основному ним відповідають звичайні валентні формули, зв'язки між атомами в кристалічних ґратах - спрямованого, тверді, ковалентного типу,- що викликає відсутність у них областей гомогенности. Цей клас нітридів може бути названий класом ковалентних нітридів
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...