Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше
Canadian pharmacy cialis

Завод специального оборудования
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Аналіз нітридів
До третього класу ставляться нітриди перехідних металів із що добудовуються d- і f-електронними оболонками. Нітриди даного1 класу характеризуються більш-менш широкими областями гомогенности, переважно металевими властивостями, високою електропровідністю, високими температурами плавлення, твердістю.

Нітриди цього класу утворяться з елементів зі значним виділенням тепла і є результатом такого перерозподілу валентних електронів металу й азоту, що приводить до утворення максимальної статистичної ваги атомів, що володіють стійкими конфігураціями локалізованої частини валентних електронів.

Для нітридів перехідних металів характерна наявність сильного ковалентного зв'язку між атомами металу, а також переважно металевого зв'язку між атомами металу й азоту, що дозволяє віднести їх до класу нітридів. Діапазон зміни фізичних властивостей усередині цього класу нітридів надзвичайно широкий.

Поряд з переважно металлоподобными нітридами усередині цього класу є група нитридных фаз, у яких переважає ковалентний зв'язок, а також з'являється відома частка іонного зв'язку. Такі фази мають напівпровідникові властивості, але з характеристичними властивостями, що уступають властивостям типово ковалентних нітридів. Наведена класифікація носить умовний характер, тому що неможливо провести різкі й чіткі границі між якими-небудь класами нітридів.

Властивості, електронна будова й типи хімічного зв'язку нітридів змінюються дискретно, тобто при переході від нітриду до нітриду існує єдина загальна лінія й напрямок зміни електронної будови й властивостей, що відповідає такій же зміні властивостей хімічних елементів, що утворять нітриди.

Найважливішими способами готування нітридів є: 1) безпосередня дія азоту, способи аміаку або інших газоподібних з'єднань на елементи або їхні гідриди; готування 2) відновлення окислів у присутності азоту, НІТРИДІВ аміаку; 3) термічна дисоціація з'єднань, що містять даний елемент і азот; 4) осадження нітридів з газової фази.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...