Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Аналіз нітридів
Безпосередня взаємодія елементів з азотом здійснюється дією азоту, аміаку або інших газоподібних азотсодержащих з'єднань на порошки металів і неметалів або на компактні метали, або на їхні гідриди. Незважаючи на високу енергію дисоціації молекули азоту, його використання для азотування переважніше, ніж аміаку.

Це пояснюється тим, що водень, що утвориться при дисоціації аміаку, хоча і є восстановителем, що видаляє з поверхні окісні плівки, може утворювати з багатьма елементами, особливо металами, відносно стійкі гідриди. Тому для видалення водню й заміщення його азотом необхідна додаткова витрата енергії, що виражається в більше високих температурах утворення нітридів.

Наприклад, при азотуванні перехідних металів дією аміаку утворяться складні фази впровадження азоту й водню в простори між металевими атомами, так звані нитридогидриды, видалення з яких водню проходить при більше високих температурах, чим зі звичайних гідридів.

Так, при дії азоту на порошок цирконію нітрид цирконію ZrN утвориться протягом 1-2 год при температурі 1200° С, а при дії аміаку нітрид цирконію з максимальним утримуванням азоту може бути отриманий лише при двогодинній витримці при 1400° С. Те ж спостерігається при використанні замість металів їхніх гідридів. Так, при 500-800° С, коли гідрид титану досить стійкий, утримування азоту в продукті азотування у два рази менше, ніж у порошку негідрованого титану, азотируемого за тих самих умов.

При 1000° С, коли гідрид титану помітно диссоциируют, насичення азотом проходить більш інтенсивно й максимальне насичення азотом досягається при 1200° С у плин 2-4 год, тобто за тих самих умов, що й для чистого титану. Звідси треба, що в загальному азотування гідридів відбувається легше, ніж обробка чистих металів аміаком, тобто в умовах, коли легко утворяться складні фази впровадження типу нитридогидридов.

У багатьох випадках азотування переважніше проводити аміаком, що здатний з деякими металами утворювати аміди, що легко перетворюються у відповідні нітриди. Механізм реакції азотування в загальному випадку зводиться до дифузії азоту в глибину металу або неметалу (з утворенням твердого розчину).
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...