Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше
viagra without a doctor prescription


Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Азотування металевого церію
З подальшим підвищенням температури азотування аміаком утримування азоту в зразках празеодима різко знижується й становить при 800° С - 1,5%, а при 1000 З-С- 1,8%. Швидке азотування при низьких температурах може бути пов'язане з дією, що розпушує, що одночасно утвориться гідриду.

При високих температурах швидкість розкладання гідриду вище швидкості його утворення що викликає різке скорочення швидкості азотування й практичне припинення гідрування. Нітрид празеодима - речовина чорного кольору, нестійке на повітрі при звичайних умовах, швидко гидролизуется. По даним, крапка Кюрі = -11°ДО, магнітний момент 3,57 магнетонів Бору.

Підвищення температури азотування металу викликає різке зниження втримування азоту. Причини підвищення температури азотування неодиму аналогічні таким при азотуванні компактного празеодима. Дослідники одержували нітрид неодиму гідруванням компактного металу при 350-400° С с наступною обробкою азотом при 800-1600° С.

У роботі досліджені электро опір і термо-э. буд. с. нітриду неодиму (а = 5,126 А) при низьких температурах. Цікаво, що неодноразово вдавалося одержувати, особливо при температурах 1050-1200° С, нітриди празеодима й неодиму зі значно більшим утримуванням азоту, чим потрібно по формулі MeN. Цим продуктам відповідають умовні формули.

Тому що атоми празеодима й неодиму мають в ізольованому стані конфігурації f-електронів 4f3 і 4f4 відповідно, які можуть легко передаватися партнерові з переходом у стійкий стан, те отримані експериментальні результати здаються логічними. Qi - частка электро опору, обумовлений дефектами й забрудненнями; Q2 - частка электро опору, обумовлений розсіюванням на фононах; Q3 - частка электро опору, обумовлений разупорядочением спинов.
Стружку самарію в молібденовому човнику поміщали в трубу вакуумної печі, у якій одночасно перебувала стружка титану (як поглинач кисню). Трубу откачивали до тиску Ю-5 мм рт. ст., витримували при цьому тиску протягом 4-6 ч. Азот з балона проходив через підігрітий титан. Закриту систему витримували 12-16 год при 800° С. Продукт азотування збирали в наповнений сухим аргоном приймач.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...