Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше
virginia court cases::cialis canadian


Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Виробу з нітридів
Готування виробів з нітридів принципово можливо різними методами, з яких основними є: 1) спікання заготівель, спресованих з попередньо отриманих порошків нітридів; 2) гаряче пресування порошків нітридів;, 3) реакційне спікання; 4) лиття виробів з нітридів. Спікання заготівель, спресованих з порошку нітриду, може здійснюватися в середовищі азоту, азотсодержащих відбудовних газів або у вакуумі.

В останньому випадку відбувається деяка втрата азоту (порядку декількох десятих відсотка), однак при певних температурних режимах ця втрата може бути знижена до мінімуму при одночасному одержанні досить щільних (пористість 0-2%) виробів. Особливо мало змінюються при спіканні у вакуумі нітриди титану, цирконію, ванадію, ніобію, танталу; навпроти,, нітриди хрому й молібдену втрачають у вакуумі значні кількості азоту й спекать їх таким способом неможливо.

Кращі результати дає спікання в захисному середовищі азоту. Гаряче пресування порошків нітридів дає задовільні результати, однак спекаемое виріб при використанні звичайно застосовуваних графітових прес форм значно забруднюється вуглецем і потрібні спеціальними заходами для запобігання цього забруднення (використання струм об непровідний прес форм із нітридів, ретельна обмазка внутрішньої поверхні прес форм нітридом бору або алюмінію й т.п.). Гаряче пресування повинне проводитися в захисній (утримуючий азот) або нейтральної (аргон) газовому середовищу. Реакційне спікання - сполучення процесів утворення нітридів і їхнього спікання - часто дає найбільш сприятливі результати.

У цьому випадку внаслідок утворення нових фаз і підвищеної активності атомів або атомних комплексів різко інтенсифікуються процеси, що приводять до усадки й ущільнення виробів у порівнянні зі звичайним спіканням попередньо спресованих заготівель із порошків заздалегідь отриманих з'єднань. Питомий обсяг фази, що утвориться при азотуванні, більше питомого обсягу вихідного металу, що приводить до зниження пористості спекаемой заготівлі за рахунок чисто об'ємного фактору.
Однак одне лише реакційне спікання не дозволяє одержати досить низьку залишкову пористість (вона звичайно не нижче 10- 15%), що є слідством сильних зусиль, що розпирають, викликаним утворенням нових фаз (по Раубу й Платі). Тому після реакційного спікання необхідно додаткове спікання гарячим пресуванням, що приводить до одержання виробів з низькою залишковою пористістю. При гарячому пресуванні відбувається забруднення виробу за рахунок матеріалу прес форми, тому що можливості.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...