Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Електричні властивості
Дифузія іонів кисню через верству твердого розчину TiN-TiO зв'язана зі значною гаданою енергією активації, тридцятилітньому, за даними роботи, 54,94 до калмоль. У роботі проведене вивчення окислювання дисперсного порошку (питома поверхня 1500 гсм2) нітриди титану в сухому й вологому повітрі при 600-750° З.

Підтверджено основні висновки роботи, показано, що криві окислювання складаються із двох ділянок - початковій прямолінійній, відповідній хімічній взаємодії нітриду титану з киснем, і наступного - нелінійної, відповідної дифузії кисню до нітриду титану через окісну плівку. Установлено, що криві окислювання нітриду у вологому повітрі (до 6 % водяних пар) практично збігаються із кривими окислювання в сухому повітрі, що вказує на принципово однаковий механізм окислювання

Енергія активації для першого етапу окислювання (хімічної взаємодії нітриду з киснем) становить 44,9 калмоль, для другого етапу (дифузія через окісну плівку) - 54,60 ккалмоль, що добре погодиться з даними - 54,94 і - 54,30 калмоль. Технічно помітне окислювання нітриду титану починається при температурах вище 700-800° С.

По даним, порошок нітриду титану при 850° С повністю окисляється менш чим за 10 хв. Подальше докладне дослідження кінетики й механізму окислювання нітриду титану було проведено Мюнстером і Шлампом, які також проаналізували дані відповідних робіт інших дослідників.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...