Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Электрофизические властивості
Для металів IV групи значення величини б дуже мало, що говорить про приблизно рівний внесок електронів і дірок у провідність (помітимо, що в цих металів приблизно однакові частки локалізованих і нелокалізованих електронів). У титану статистична вага -конфігурації дорівнює 43% і 8= +0,05, що свідчить про деяке превалювання електронної провідності, а в цирконію - 52% і б-0,09, що свідчить про деяке превалювання дырочной провідності.

При переході до нітридів металів IV групи (Ti, Zr, Hf) значення б зростає й має позитивний знак, тобто збільшується електронна провідність, що зв'язано не тільки з передачею частини нелокалізованих електронів металу атому азоту з утворенням останнім високої статистичної ваги 52р 6-конфігурацій, але й, імовірно, з деякої делокализацией раніше (у металевому кристалі) локалізованих у стабільні конфігурації електронів.

При переході до металів V-VI груп різниця б різко зростає й має негативний знак, тобто збільшується дырочный внесок у провідність. Це варто зіставити з ростом статистичної ваги стабільних й 5-станів.

Нітриди ж цих металів мають переважно електронну провідність (судячи зі знака коефіцієнта Холу й різниці б), що вказує на малу участь у перенесенні струму стабільних конфігурацій металів і на сильну делокализацию валентних електронів азоту з переходом їх у слабко зв'язаний стан і одночасне утворення 5р конфигу-рацій атомами азоту.

Таким чином, при цьому утвориться висока статистична вага стабільних d5- і конфігурацій. Однак одночасно утвориться висока статистична вага нелокалізованих електронів, що викликає високі частки електронної частини опору й теплопровідності, за винятком нітридів танталу й хрому, що володіють високою часткою решеточной теплопровідності

Це добре погодиться з напівпровідниковим характером нітриду CrN. С. роллю, щорозпушує, слабко зв'язаних електронів азоту можна зіставити зменшення твердості нітридів при переході від металів IV до металів V і VI груп періодичної системи. Залежність теплопровідності й коефіцієнта Холу нітридів перехідних металів від критерію.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...