Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


мужские синие туфли.
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Конфігурація валентних електронів
При утворенні твердого тіла з ізольованих атомів валентні електрони останніх частково локалізуються в кістяків атомів, а частково переходять у нелокалізований стан. Локалізована частка валентних електронів утворить досить широкий спектр конфігурацій, що різняться по своїй енергетичній стабільності, тобто по залажу вільної енергії, так що поряд з досить стійкими конфігураціями, яким відповідає мінімум вільної енергії, з'являються менш і досить нестійкі.

Допускаючи, що статистична вага найбільш стійких в енергетичному відношенні електронних конфігурацій атомів істотно перевищує статистичну вагу нестійких, можна приписати кожному атому стану, що відповідають обмеженому числу найбільш стійких конфігурацій, називаючи останні стабільними. Між стабільними конфігураціями й нелокалізованою частиною валентних електронів здійснюється обмін, відповідальний за зв'язок між стабільними конфігураціями, а отже, і кістяками атомів один з одним.

Між нелокалізованими електронами здійснюється сильна негативна взаємодія, що приводить до відштовхування друг від друга стабільних конфігурацій і кістяків атомів, що викликає розпушення кристалічних ґрат і ослаблення зв'язку між атомами. Ці вихідні положення дозволяють розглянути з єдиної точки зору особливості електронної, кристалічної будови й властивостей елементів і їхніх з'єднань.

Всі хімічні елементи доцільно підрозділити на три основні групи по ознаці конфігурації валентних електронів їхніх ізольованих атомів:
1) s- елементи, що мають зовнішні s-електрони при повністю заповнених або повністю незаповнених, що більш глибоко лежать електронних оболонках;
2) ds- і ds-елементи, атоми яких мають недобудовані d- або оболонки;
3) sp- елементи, що мають валентні sp-електрони

До першої групи ставляться неперехідні метали, до другого - перехідні метали, до третього - неметали й так звані напівметали. Перехідні метали.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...