Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


Запчасти Херсон. натяжной ролик ремня грм пассат .Быстрая доставка
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Конфігурація валентних електронів
Максимальне число електронів на d-оболонці перехідних металів дорівнює 10, а на оболонці-14. При утворенні металевого кристала з ізольованих атомів d-перехідних металів локалізована частина валентних електронів може, як відзначалося, утворювати будь-які конфігурації, серед яких найбільш стійкими в енергетичному відношенні для d-елементів є d°, d5 і dI0.

Енергетична стабільність таких конфігурацій показана в роботах з теорії полялигандов. Енергія стабілізації кристалічним полем у сучасній теорії каталізу дорівнює нулю при числі електронів на d-оболонці, рівному 0, 5, і 10. У робота показана сферична симетрія зазначених конфігурацій, чому повинен відповідати мінімум вільної енергії.

У роботі стабільність d5- і d 10-конфігурацій установлена з погляду їхньої енергетичної вигідності по оптичним термам, причому зроблено висновок про більшу стабільність конфігурацій. Найбільша стабільність статі заповнених d- і станів показана й у роботі. Стійкі або стабільні конфігурації є основою ковалентного зв'язку.

По Полингу, максимальна ковалентность спостерігається в середині кожного періоду системи елементів. За даними рентгеноспектрального дослідження встановлений розподіл валентних електронів (при переході атомів з ізольованого стану в стан металевого кристала) на обеспечивающие ковалентний зв'язок (локалізовані електрони) і колективізовані (нелокалізовані електрони).

Думаючи, що атоми, що мають в ізольованому стані число електронів на d-оболонці, утворять переважно тільки стабільні конфігурації d° і d5 локалізованих електронів, може бути визначена статистична вага конфігурацій атомів у металевих кристалах цирконію, ніобію й хрому.

Подібні дані можуть бути отримані при визначенні за значенням константи Холу кількості носіїв струму в елементарному осередку на один атом, приймаючи одну зонну модель (що, у свою чергу, виправдано локалізацією частини валентних електронів у кістяків атомів перехідних металів) і вважаючи носії струму нелокалізованою частиною валентних електронів.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...