Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


металлические двери в киеве
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Конфігурація валентних електронів
Аналогічна картина спостерігається для елементів, де металеві кристали елементів із представляють комбінації атомів з конфігураціями й значним числом нелокалізованих електронів, а з-с- комбінації конфігурації з малим числом вільних електронів, причому найбільш стійким є статі заповнений стан, а енергетична стабільність відповідних станів підвищується з ростом головного квантового числа електронів.

У всіх випадках зростання статистичної ваги, енергетичної стабільності стабільних конфігурацій і відповідне зменшення статистичної ваги нелокалізованих електронів викликає збільшення чинностей зв'язку, твердості, температур плавлення. Неперехідні метали.

При об'єднанні атомів s-металів у кристали, очевидно, для металів, що мають валентний електрон, відбувається об'єднання в пари s2, що мають сферичну симетрію й відповідно високу стабільність, у випадку ж металів- порушення пара для можливості організації зв'язку між атомами.

Енергетична стабільність s конфігурацій зменшується з ростом головного квантового числа валентних s-електронів. Статистична вага s конфігурацій різко зменшується при можливості переходу частини s-електронів на повністю вакантні глубоколежащие d або оболонки (наприклад, у калію, срібла).
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...