Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Структури нітридів
Cделали спробу додати деяку кількісну оцінку можливості й ступеня переходу валентних електронів атомів неметалу на d-стани атомів перехідних металів, припускаючи, слідом за Я. С. Уманським, що ймовірність такого переходу в загальному повинна збільшуватися зі зниженням іонізаційного потенціалу атома неметалу.

Імовірність переходу валентних електронів атомів даного неметалу на d-стани металу підвищується, мабуть, зі зниженням головного квантового числа валентних d-електронів (т. е. пропорційно 1N, де N - головне квантове число),, завдяки можливості заняття електроном місця на d-оболонці з найбільшим звільненням енергії, а також зі зниженням числа електронів на d-оболонці ізольованого атома перехідного металу, внаслідок прагнення до заповнення цієї оболонки.

Отже, імовірність заповнення електроном атома неметалу вакантних місць на d-оболонці атома металу визначається добутком імовірності приватних подій, тобто числом inN. Кореляція фізичних властивостей фаз впровадження й зазначеного критерію, названого акцепторною здатністю атома перехідного металу, цілком задовільна й дозволила з певних позицій пояснити природу багатьох властивостей фаз впровадження.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...