Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди
У роботі досліджене спонтанне намагнічування цього нітриду. Нітриди тербію, диспрозію й гольмію. Відомості про нітриди цих металів досить обмежені. Спроба одержати нітрид диспрозію відновленням окису диспрозію вугіллям у середовищі азоту не дало позитивних результатів; утворений продукт не було однофазен.

У роботі нітриди тербію й гольмію одержували із чистих металів (99,5%), які спочатку, а потім гідриди азотировали аміаком при температурах 850-1100° С. Хімічний аналіз показав, що препарати містять більше 95% нітридів. Нітриди тулія. Єдине згадування про нітрид тулія TuN є. Утвориться він, аналогічно іншим нітридам редкоземельных металів, дією аміаку на металевий тулій при 700° З.

Нітриди иттербия. Перші спроби одержання нітриду иттербия належать Фридериху й Зиттиг, яким, однак, не вдалося приготувати чистий нітрид відновленням окису иттербия вугіллям у середовищі азоту при температурах 1100-1600° С. Був використаний метод готування гідриду иттербия з наступним його перетворенням у нітрид. Стружку иттербия обробляли протягом 12 год при температурі 500° С чистим воднем, отриманим розкладанням гідриду урану.

гідрид, Що Утворився, YbH2 нагрівали в струмі азоту, очищеного проходженням над активованою міддю й титановою стружкою, при температурах° 600-1000 С у плин 12 ч. Навіть при дуже тривалих витримках і температурах азотування порядку 1000° С (що на 200° С вище температури плавлення иттербия) реакція не проходить повністю.

При спробі відігнати металевий иттербий від нітриду у вакуумі 10-5 мм рт. ст. виявилося, що при досить тривалих витримках при 1400° С у дистилят переходять метал і нітрид. Таким чином, нітрид иттербия легко випаровується у вакуумі, що відрізняє його від нітридів деяких інших лантанидов, зокрема самарію. У роботі не виявлено виділення водню при дії на нітрид иттербия води, що свідчить про відсутність нітриду двовалентного иттербия.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...