Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди бериллия й щелочноземельных металів
Нітриди бериллия, магнію й щелочноземельных металів. Нітриди бериллия. Система Be-N2 не досліджена, установлене лише існування в ній нітриду й азиду Нітрид виходить при взаємодії порошкоподібного бериллия з азотом при температурі 500° С и при 900° С у випадку використання шматка образного бериллия. Реакція утворення нітриду йде повільно (від 24 до 60 ч), для її прискорення додають до азоту водень (2-6%), що є каталізатором даної реакції.

Кінетика реакції взаємодії бериллия з азотом досліджена в роботах Гульбранзена, які встановили, що швидкість реакції при температурах до 850° С мала, при 950° С реакція протікає у два рази повільніше реакції окислювання бериллия.

У результаті проведених досвідів по азотуванню при 76 мм рт. ст. у межах 725-925° С був виявлений параболічний закон азотування з енергією активації 75000 калмоль. При азотуванні бериллия утворяться досить щільні, газонепроникні плівки, що сильно утрудняють процес азотування.

Нітрид бериллия можна одержувати азотуванням металу аміаком: з технічного тонкоизмельченного бериллия після азотування в струмі сухого NH3 у продовження 3 год при 850° С и наступного трикратного азотування при 1000° С виходять продукти, що містять 94- 95% Be3N2. При використанні більше чистого металу цим методом можна одержати й більше чистий нітрид.

Аналогічний метод одержання нітриду бериллия азотуванням порошку металу аміаком при температурі 1000° С описаний азотуванням порошку бериллия аміаком у продовження 5 год при 800° С и 17 год при 900° С одержував продукти, що містять відповідно 46,4 і 43,2% азоту. Після обробки цих продуктів у вакуумі при 2000° С виходив рентгена графічно чистий нітрид бериллия.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...