Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше
гарант электронный экспресс

Стадион Лужники ЧМ 2018
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди бериллия й щелочноземельных металів
При цьому, як і в досвідам, виявляється перехід кремнію зі скла до складу нітриду, що супроводжується помутнінням і почорнінням скла. Кайзер одержував нітрид магнію дією азоту на нагріті сульфід і хлорид магнію, а також на гідрид магнію, і виявив, що гідрид магнію легко переходить у нітрид, а останній - назад у гідрид. На думку Смитса й Пашковецкого, для готування нітриду магнію краще застосовувати не азот, а аміак. Пропущенням сухого аміаку над магнієм, нагрітим до 600° С.

Навпроти, Нойманн зі співробітниками дотримується думки, що при азотуванні магнію аміаком відбувається сильна адсорбція нітридом аміаку, що затримує його дисоціацію й участь у процесі нітриду утворення. Наприклад, суміш рівних частин магнію й заліза, нагрітих у відкритому тиглі, утворить продукт, що містить близько 36% нітриду магнію. По цим же даним, при нагріванні порошку магнію в щільно закритому тиглі з дуже невеликим отвором у кришці утворяться дві верстви: верхній - з окису магнію й нижній - з нітриду.

Эйдманн спостерігав утворення нітриду магнію при нагріванні до червоного розжарювання порошку металевого магнію з нітридами бору й кремнію, ціанідами лужних і щелочноземельных металів. Чарвази одержував нітрид магнію нагріванням суміші магнієвої підмножини з вугіллям спочатку в середовищі водню, а потім на повітрі.

Із всіх перерахованих, часто досить дотепних методів одержання нітриду магнію практичне застосування мають тільки методи, засновані на обробці нагрітого магнію азотом або аміаком. Однак дотепер не вироблені оптимальні температурні умови проведення цих процесів. Більшість дослідників пропонують відносно високі температури азотування магнію: у межах від 700 до 900-950° С.

Так, по даним Жукова, взаємодія магнію з азотом з утворенням нітриду починається при 780-800° С, по даним Нойманна, Крегера й Куна рекомендується одержувати нітрид магнію азотуванням порошку магнію, очищеного магнітною сепарацією від заліза в струмі обескислороженного азоту протягом 4-5 год при температурі 800-850° С (утримування азоту в такому нітриді становить 27,3- 27,6%, що майже точно відповідає розрахунковому втримуванню азоту в Mg3N2, рівному 27,74%). Портер указує, що азотування магнію аміаком, попередньо підігрітим до 300° С, або азотом, підігрітим до 400° С, варто проводити при 900-1000° С.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...