Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше
Pharmacy::Canadian pharmacies shipping to usa


Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди лантану
В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування з одержанням LaN (9,18%N) закінчується через 2,5 ч.

Нітриди лантану й лантаноидов одержували азотуванням металів аміаком, причому для эталонирования при наступних рентгеносъемках до металів підмішували ДО (РЗМ + ЗКС1). Суміші поміщали у кварцову трубку печі в корундовому човнику й нагрівали в струмі аміаку (отриманого випаром рідкого аміаку) протягом 3-4 год при 700° С.

Утворений при цьому нітрид практично точно відповідав формулі й мав параметр ґрат а = 5,301А, що досить близько до значення а = 5,295 А. У роботі були повторені досвіди по одержанню нітриду лантану безпосереднім азотуванням металевого лантану. Вихідним матеріалом служили стружки 98,5%-ного La, приготовлені в середовищі аргону.

Результати взаємодії металевого лантану з азотом свідчать про те, що до температури 700° С азотування лантану азотом іде повільно, при 700° С утримування азоту відразу зростає до значення, близького до стехиометрическому, при подальшому підвищенні температури й витримок утримування азоту практично не міняється.

Звертає увагу, що температура повного насичення лантану азотом з утворенням LaN у межах точності її визначення відповідає температурі плавлення металевого лантану (826°С), причому утворення нітриду супроводжується сильним розігрівом реакційної маси, аналогічно одержанню нітриду церію.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...