Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди лантану
Однак ні при 1250° С, ні при більше високих температурах до 1600° С у продуктах відновлення не виявляли скільки-небудь помітні кількості нітриду церію. Матиньон готував нітрид церію відновленням магнієм або алюмінієм у середовищі азоту або відновленням хлориду церію натрієм в азоті. Фурнасос одержував нітрид церію взаємодією порошку металевого церію з розплавленим ціаністим калієм. Нітрид церію може бути отриманий дією азоту на металевий церій.

Реакція азотування при низьких температурах іде повільно, але при 850°С проходить дуже енергійно й супроводжується сильним розігріванням. При використанні чистого від кисню азоту утвориться продукт чорного кольору із бронзовим відливом. Деякі дослідники одержували нітрид церію дією азоту на гідрид церію при температурі 800-900° С.

Нітрид церію наготовлюють також при нагріванні карбіду церію в азоті або в аміаку при 1250° С, причому реакція з азотом іде швидше, ніж з аміаком, що пояснюється утворенням важко проникної плівки нітриду. По даним, церій поглинає азот і при кімнатній температурі, але дуже повільно. Як повідомляється в, нітрид церію одержували, як і нітриди інших лантаноидов, азотуванням сумішей Рє+ЗКС1 аміаком протягом 4 ч.

Докладне вивчення умов утворення нітриду церію проведено в методом азотування 98%-ного металевого церію в струмі азоту й аміаку у кварцовому реакторі з подвійними стінками, між якими пропускали азот для запобігання влучення кисню повітря в реакційний простір.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...