Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди металів підгрупи міді
Нітриди міді. Діаграми стану металів підгрупи міді з азотом не вивчені. Азот не розчиняється ні у твердої, ні в рідкій міді, принаймні до температур в 1400° С, при яких проводилися дослідження; не виявлене взаємодії міді з азотом до 900° С. Проте в системі мідь-азот виявлений існування трьох з'єднань сизм, одержуваних непрямими методами

Нітрид сизі виходить пропущенням аміаку над тонкоизмельченными СиО, Си20 АБО CUF2 при температурі 250-280° С. Припущення про утворення нітридів міді при пропущенні аміаку над міддю при температурах 900-1000° С не були підтверджені.

Крихкість міді в цих умовах пояснюється не утворенням хімічних сполук, а впливом на мідь водню, що виходить при дисоціації аміаку. Нітрид міді Cu3N- напівпровідник з электро опором 6 102 ом див при кімнатній температурі й шириною забороненої зони 0,23 эв. Легко розчиняється в кислотах, при розчиненні в НС1 утворяться статі хлориста мідь і хлористий амоній, бурхливо розкладається в концентрованих H2SO4 і HN03.

При 400° С у струмі кисню окисляється із сильним розігрівом, при 450° С розкладається у вакуумі. Нітрид срібла Ag3N утвориться при тривалому зберіганні аміачних розчинів окису срібла або розкладанням аміачного розчину Ag20 спиртом, а також ацетоном і осадженням аміачного розчину твердим лугом.

При розчиненні Ag20 у концентрованому розчині аміаку й наступному відстоюванні виходять препарати, забруднені домішкою срібла й Ag20. Забруднені сріблом препарати Ag3N утворяться й при витримуванні з'єднання над сірчаною кислотою. Нітриди срібла можуть бути також отримані при взаємодії пар срібла з аміаком при 1280° З.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...