Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше
продажа угля в Новосибирске

взять кредит без залога
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди неметалів
Всі елементи А, крім бору, утворять із азотом з'єднання, що володіють не ґратами сфалериту, очевидно, внаслідок різкого розходження в енергетичній стабільності відповідних електронних конфігурацій. Це приводить до акцепторної ролі азоту з добудуванням його електронної 203-конфігурації до стабільного стану утворення високої статистичної ваги цих станів обома атомами (А и В).

Маючи на увазі більше високу стабільність конфігурацій у порівнянні з sp3, зрозуміло, чому з'єднання зі структурою мають більшу ширину забороненої зони в порівнянні із з'єднаннями, що кристалізуються у формі сфалериту, а також відносно високі значення температур плавлення й твердості.

При переході від азоту до фосфору різке зниження стабільності можливої конфігурації приводить до віддачі -конфігурацією компоненту А одного електрона, утворенню -конфігурацій обома атомами й відповідно - структури сфалериту.

Дотримується чітка кореляція між мікро твердістю й шириною забороненої зони напівпровідників AinBv, а також кореляція між температурою плавлення й мікро твердістю. Подібний же відступ спостерігається й для температур плавлення з'єднань галію, які мають відносно високі значення, також як і значення мікро твердості.

Підвищення твердості й температури плавлення може бути пов'язане з появою для цих з'єднань поряд з конфігураціями також певної статистичної ваги конфігурацій типу. Це, очевидно, повинне було б підсилюватися для з'єднань індію. Однак внаслідок появи в індію повністю вакантної 4-оболонки можлива порушення sp-конфігурацій у результаті часткових переходів валентних електронів на стани.

Для алюмінію утворення конфігурацій найбільше повно виражене для A1N, як уже вказувалося вище, у з'єднаннях же алюмінію з Р, As, і т.п. перехід електронів від А1 до фосфору й інших компонентів В утруднений у результаті щодо близьких енергетичних станів sj-електронів обох компонентів. Для галію, що має більше низький енергетичний стан sp-електронів, відновляються переходи від нього електронів до компонента В.

Таким чином, можливе утворення атомами компонентів одночасно й електронних конфігурацій, співвідношення статистичних ваг яких може коливатися в широких межах - від практично 100% конфігурацій (і утворенням структури сфалериту) до практично 100% конфігурацій. Тому для атомів галію в його з'єднаннях типу можлива висока статистична вага конфігурацій, можна чекати для цих з'єднань за певних умов поліморфних перетворень.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...