Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


Смотрите обследование и лечение простатита в израиле на нашем сайте.
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди неперехідних металів
Внаслідок появи в кальцію можливості переходу частини валентних електронів на вакантні стани ускладнюється азотний комплекс із передачею частини електронів атомів азоту кальцію, що викликає утворення пернитрида. Підвищення енергетичної стабільності d-станів викликає в стронцію поява ще більшого числа нитридных фаз, у тому числі субнитрида SN, що володіє металевим характером (аналогічна субнитридная фаза є й у барію).

У нітридах металів підгрупи цинку утворяться, як і в нітридах металів підгрупи міді, комбінації двох стабільних d10- і конфігурацій з відповідним цим комбінаціям кубічними ґратами. Нітриди перехідних металів. При утворенні нітридів перехідних металів передбачається утворення в атомів азоту як s2p6-, так і реконфигураций, співвідношення статистичних ваг яких залежить від особливостей партнера по з'єднанню.

У міру підвищення статистичної ваги конфігурацій атомів перехідного металу в металевому кристалі повинна зменшуватися можливість передачі нелокалізованих електронів атомам азоту з утворенням останніми конфігурацій, тобто зростає статистична вага й реконфигураций і зменшується статистична вага й конфігурацій атомів металу й азоту, що входять до складу нітриду.

У тім же напрямку повинні зростати ті властивості нитридных фаз, ріст яких пов'язаний з підвищенням статистичної ваги найбільше енергетично стійких стабільних конфігурацій і зниженням статистичної ваги нелокалізованих електронів, але до певної межі, тому що у випадку дуже високої статистичної ваги -конфігурацій атомів металу атоми азоту не можуть придбати конфігурації, а їх легкоподвижные електрони (понад реконфигурации) викликають сильне розпушення ґрат.
Істотні результати по вивченню характеру хімічного зв'язку в нітридах, особливо перехідних металів, отримані при рентгеноспектральних дослідженнях. У вказується про зсув відносного максимуму електронної щільності в нітриді титану до атома азоту й появі сильної частки іонного зв'язку на відміну від карбіду титану, де передбачається рівноправна приналежність електронного колективу й до металу й до неметалу.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...