Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше
Предлагаем вашему вниманию стул Юля в нашем магазине.


Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди лужних металів
Для активування процесу спікання порошків нітридів, зокрема при гарячому пресуванні, іноді вводять у їхній склад невеликі металеві добавки, які створюють можливість перекристалізації часток через рідку фазу й частково після цього віддаляються випаром при високих температурах спікання. Прикладом може служити спікання виробів з нітридів урану.

Що стосується лиття виробів з нітридів, то воно практично не використовується, за рідкісним винятком, наприклад одержання виробів з нітридів урану. Нітриди літію. У системі літій-азот установлений існування нітриду складу Li3N, є окремі вказівки про існування нітриду (азиду) LiN3.

З'єднання Li2N, що нібито утвориться при дії азоту на нітрид Li3N, не підтверджено при проведенні даної реакції в роботі. Діаграма стану системи літій-азот досліджений у тільки на ділянці Li-Li3N. У цій роботі не вдалося встановити характер взаємодії на ділянці, що прилягає безпосередньо до літію.

Дослідження проводилося із трохи забрудненими залізом сплавами, що, на думку авторів, викликало зниження крапки плавлення нітриду до 815°С (замість часто, що згадується в літературі значення, 845° С). Звичайним методом готування нітриду літію Li3N є дія азоту на металевий літій на холоду або при нагріванні. Даферт і Миклауз установили, що нітрид літію утвориться при дії сухого азоту на літій протягом декількох годин.

При нагріванні реакція прискорюється й особливо енергійно протікає при температурі 450-460° С (супроводжується запаленням). У роботі Li3N також одержували взаємодією літію з азотом при температурі 450° С. Франкенбургер, що досліджував кінетику взаємодії літію з азотом, установив, що швидкість реакції залежно від температури перебуває або в кінетичної, або в дифузійній області.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...