Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди лужних металів
Найбільше повно вивчив дане питання Клинаев, результати якого дозволяють віднести реакцію азотування літію до кінетичних реакцій, що характеризується різкою фазовою границею між вихідною й знову утвориться фазами. Домішки натрію (1,45%) і кальцію (0,38%) не роблять помітного впливу на швидкість утворення нітриду літію. Кисень і водень - інгібітори реакції взаємодії літію з азотом.

Так, присутність в азоті кисню більше 14 % або водню більше 3,5 % повністю запобігає азотування, незалежно від чистоти вихідного металу. По даним, нітрид літію рекомендується одержувати дією на літій азоту під тиском протягом 1-2 ч. Температуру поступово підвищують до 170-175° С, тиск азоту - до 6-8 ат, витримують при цих умовах 4-6 год, після чого продукт прохолоджують і вивантажують.

Вихід нітриду літію становить 98-99%, відношення втримування Li : N в одержуваному нітриді 3,0±0,1, нітрид виходить у формі темно-червоних або коричневих пластинок, температура плавлення 845° С, щільність при 20° С - 1,390. При дії повітря на літій утвориться суміш нітриду (75%) і кисневих з'єднань літію невизначеного складу.

Домішки до літію впливають на швидкість взаємодії його з повітрям при температурі 20° С. Підвищення вологості повітря й температури також збільшують швидкість азотування-окислювання. Вище 60° С зростає стабільність літію стосовно повітря (при наявності захисної плівки, що складає в основному з нітриду літію).

Нітрид літію, отриманий взаємодією літію з азотом при температурі 450-460° С, представляє губчату речовину від чорно-блакитного до фіолетово-чорного кольору, іноді в минаючому світлі має рубиново-червоне фарбування (таким же кольором володіють суміші U3N і Li20). Монокристаллы розміром 4x6x1 мм одержували в спеціальній конвекційній трубці.

Вивчення смуг подвійної променезаломлюваності монокристаллов показало, що вони перетинаються під кутом 120° і представляють площини в кристалі під деяким кутом до осі з індексом. Поява площин зв'язується з явищами ковзання, комбінації ковзання й двойникования, багаторазового двойникования.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...