Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


гонадотропин цена
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди лужних металів
Нітриди калію. Аналогічно натрію калій не взаємодіє з молекулярним азотом навіть під тиском і при високих температурах. При дії на калій азоту, активованого електричним розрядом, утворяться два з'єднання калію з азотом: нітрид і азид KN3, причому нітрид утвориться в значно менших кількостях, чим азид. Нітрид K3N утвориться з елементів по екзотермічній реакції.

При нагріванні з азотом або окисом ртуті нітрид калію втрачає азот, з водою реагує з утворенням КІН і NH3, при нагріванні з фосфором і сіркою дає фосфіди й сульфіди калію. При взаємодії з розведеними кислотами нітрид калію утворить аміак і відповідну сіль калію. Нітрид калію - малостійке з'єднання й у чистому виді виділяється з більшими труднощами.

Нітрид рубідію червоного кольору, стійкий при звичайній температурі на повітрі й у водні, при нагріванні в середовищі водню переходить у гідрид, легко реагує із хлором, фосфором і сіркою. При взаємодії RbN3 з розведеними кислотами утвориться відповідна сіль рубідію й аміак. Азид RbN3 добре розчинний у воді: при 16° С розчинність становить 51,7%.

Розчинність в абсолютному спирті - 0,182 г на 100 г спирту, не розчинимо в ефірі. При нагріванні переходить в Rb3N, а при нагріванні у вакуумі розкладається до металу й азоту, що використовується для одержання рубідію високої чистоти. На відміну від азидів літію, натрію й калію не вибухає.

Нітриди цезію. Нітрид цезію CsN3 являє собою порошок сіро-зеленого кольору, у сухому повітрі стійкий, у вологому - розкладається з виділенням аміаку, дуже гигроскопичен. Розчинність при 16° С становить 307,4 г на 100 г води й 1,037 г на 100 г абсолютного спирту, не розчинимо в ефірі. У водні при звичайній температурі стійкий, а при нагріванні переходить у гідрид.

Нітрид рубідію легко реагує із сіркою, фосфором і хлором; з розведеними кислотами взаємодіє з утворенням солей і аміаку. При нагріванні розкладається на нітрид Cs3N і азот, при вакуумному нагріванні повністю втрачає азот, переходячи в металевий цезій. Азид CsN3, як і відповідний азид рубідію, не вибухає.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...