Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


Вы можете найти здесь лучшего в городе ведущего-тамаду.
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди скандію
Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище 1300° С утвориться продукт, що містить тільки 15% нітриду.

При додаванні у вихідну шихту 10% окису заліза втримування нітриду трохи зростає. Однак різке підвищення втримування азоту відбувається при 1600° С, для повного відновлення SC2O3 необхідна температура 1900- 2000° С. продукти, Що Виходять при цьому, мають склад, що виражається формулою продукти забруднені домішками вуглецю й кисню.

Нітриди скандіюЗастосування в складі шихти вуглекислого амонію як розпушувач, що полегшує доступ азоту, трохи активізує процес азотування при температурах 1600- 1700° С. Але тому що для повного відновлення окису скандію температуру необхідно піднімати до 1800-2000° С, те в остаточному підсумку добавка вуглекислого амонію недоцільна.

Продукт складу ScN0,97o має кубічну гранецентрированную ґрати з періодом осередку. Сума втримувань скандію й азоту не досягає значень, що перевищують утримування скандію у вихідному металі, тобто кисень, що перебуває в металі, повністю залишається в продукті азотування.

Різко зростає стійкість компактних зразків у киплячих розчинах NaOH, причому тенденція до зниження стійкості при збільшенні концентрації лугу помітно згладжується. При кімнатній температурі на компактні зразки нітриду скандію помітно діє тільки азотна кислота.

Порівнюючи певні в справжній роботі значення фізичних властивостей нітриду скандію складу ScN0,97o з літературними даними,, слід зазначити, що певна в роботі температура плавлення задовільно збігається із установленої раніше (2550 і 2650° С відповідно).
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...