Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди скандію
Нітриди иттрия. При відновленні окису иттрия вугіллям у струмі азоту утвориться нітрид, що містить при температурі відновлення 1300°С тільки частково нітрид иттрия, при більше високих температурах утвориться карбід иттрия, тому готування чистого нітриду иттрия важко. Чистий нітрид иттрия отриманий у дією азоту на гідрид YH2 при 900° С.

У роботі пропонується одержувати нітрид иттрия гідруванням компактного металу при низькій температурі (350-400° С), що розпушує поверхня, з наступною обробкою азотом при невеликому надлишковому тиску 2-3 кгсм2 при температурі 1400- 1600° С. Нітрид иттрия розкладається водою з утворенням гідроокису й виділенням аміаку.

Чистий нітрид лантану одержують нагріванням підмножини або стружки металевого лантану в струмі азоту. Підмножина лантану, приготовлені в середовищі сухого гелію або азоту, поміщають у молібденовий човник, установлюваний у піч. Спочатку підмножина дегазують, откачивая реакційний простір до тиску в 0-5 мм рт. ст. при кімнатній температурі, потім впускають азот і включають обігрівши печі.

Температуру протягом 1 год доводять до 600° С, при цій температурі починається реакція. Далі температуру підвищують до 750° С и витримують від 2 до 4 год, потім температуру піднімають до 900° С, витримують від 1 до 2 ч. Повна гомогенізація продукту досягається при 20 год витримці при 900° С. Аналогічним методом одержували нітрид лантану в ранніх роботах, однак азотування проводили при трохи більше високих температурах.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...