Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Утворення нітридів
По досягненні певної температури звичайна гетеродиффузия переходить у реакційну дифузію з утворенням нитридных фаз. Швидкість утворення нітриду лімітується швидкістю реакції й дифузійною передачею азоту через верству вже, що утворився нітриду. Механізм процесу азотування аналогічний механізму процесу окислювання, однак, як правило, швидкість азотування!, менше швидкості окислювання.

Це може бути пояснене тим, що в той час як кисень, ізольований атом якого має конфігурацію валентних електронів, прагне до добудування до стабільної конфігурації як єдино можливої (з перетворенням при цьому в іон ПРО2), в атома азоту (конфігурація валентних електронів є як тенденція до добудування до конфігурації, так і ймовірність віддачі одного електрона з утворенням фігурацій, що й служить фактором, що сповільнює дифузію в порівнянні з киснем. По тій же причині константа швидкості реакції азотування збільшується в міру зниження статистичної ваги нелокалізованих електронів.

Отже, для прискорення процесу утворення нітридів необхідно максимальне здрібнювання часток порошку. Однак, коли є схильність до поверхневого окислювання, одночасно зі здрібнюванням зростає відносне втримування кисню в порошку й азотування утрудняється.

Таким чином, у кожному окремому випадку повинен вибиратися деякий оптимальний розмір часток. Велике значення має максимальний розвиток реакційної поверхні при утворенні в процесі азотування нітридів з ковалентним типом зв'язків і наступною звідси невисокою швидкістю переміщення атомів азоту (BN, A1N).

У цьому випадку для найбільшого розвитку поверхні використовуються спеціальні подкладки або носії з речовин, що володіють високою вільною поверхнею. До такого типу речовин ставляться крейда, фосфат кальцію й багато інших речовин, які розкладаються при нагріванні з виділенням газоподібних тридцятимільйонних, зухвале сильне їхнє розпушення, утворення тонкої ажурної структури з високою поверхнею.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...