Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Утворення нітридів
Такого роду плівки можуть порушуватися при азотуванні під тиском, як це спостерігається, наприклад, при одержанні нітриду алюмінію з алюмінієвого порошку. Крім того, азотування під тиском часто дозволяє інтенсифікувати процес утворення нитридных фаз (швидкість реакції азотування при цьому збільшується приблизно пропорційно кореню квадратному з тиску).

Крім зазначеного приклада азотування алюмінієвого порошку, даний метод використовували при азотуванні ніобію. Установлено, що добавки нітридів до металевих порошків досить істотно підвищують температуру запалення їх в азоті, згладжують температурні ефекти в момент запалення, сприяють поліпшенню газопроникності завантаження й технологічних властивостей проміжних і кінцевих продуктів азотування.

Одержання нітридів тугоплавких металів, алюмінію й магнію азотуванням порошків у промислових умовах здійснювалося безперервним методом, тобто безперервною подачею порошку в зону нагрівання печі в распыленном (зваженому) стані.

Це дозволяє приблизно в 50 разів підвищити продуктивність печей проти періодичного завантаження, а також одержувати нітриди не у формі спеков, а у формі порошків, що практично виключає наступне здрібнювання й удешевляет процес. Останнім часом пробують одержати нітриди розпиленням металів у плазменной струменю із застосуванням азоту. Так, у синтезували нітриди магнію й титану обробкою металів у плазменной струменю азоту. В отриманих продуктах утримується 30-40% відповідних нітридів.

При аналогічній обробці вольфраму й молібдену нітриди не утворяться. Принципово таким же методом можуть бути отримані складні нітриди - при обробці боридов плазменной струменем утворяться нітриди металів або боронитриды; складні з'єднання з азотом утворяться й при обробці силіцидів і карбідів.

Звичайним восстановителем при цьому є вуглець. Однак при відновленні окислів карбидообразующих металів поряд з нітридом утвориться й карбід, що може давати з нітридом безперервний ряд твердих розчинів, як це відбувається при одержанні нітриду титану, де утвориться твердий розчин TiN-TiC (або TiN- -TiC-TiO). Це обмежує можливості використання методу в основному одержанням технічних нітридів, якщо забруднення вуглецем не має істотного значення для їхнього подальшого використання.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...