Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


Видела новые сумки на сайте http://brendmag.com.ua, недорогие.
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Одержання нітриду магнію
Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду з метою безперервного азотування.

Штаккельберг і Паулюс одержували нітрид магнію при нагріванні магнію в продовження 4 год у струмі аміаку при температурі 850° С с наступним 1,5 год нагріванням у струмі азоту для видалення адсорбованого аміаку. У цій же роботі описаний спосіб готування монокристаллов нітриду магнію, що укладається у швидкому нагріванні шматка магнію до 1050°С (тобто майже до крапки плавлення, рівної 1107° С) у повільному струмі азоту в залізному човнику.

При цьому на поверхні шматка металу й на стінках човника утворяться прозорі безбарвні голки кристалів нітриду магнію, що мають габітус шестигранних призм із тригранною пірамідою або площиною на вільному кінці.

Напрямок голок, бічних граней, піраміди або кінцевої площадки. Митчелл одержував досить чистий нітрид магнію (з домішкою 0,9% MgO) пропущенням азоту над підмножиною магнію в залізному човнику спочатку при 650-700° С у плин 3-4 год, з наступним підвищенням температури до 950° С и витримкою при цій температурі протягом 12 ч.

Мургулеску й Чисмару показали, що при температурах 500- 580° С магній азотируется азотом при атмосферному тиску. Швидкість реакції підкоряється параболічному закону, енергія активації дорівнює приблизно 31700 калмоль. Аналіз механізму процесу азотування магнію приводить до наступних висновків.

Різке прискорення процесу азотування при 700° С можна пояснити відповідно до даних роботи, відповідно до якої, незважаючи на відносно невисоку енергію активації при азотуванні магнію, дифузія азоту в магній відбувається повільно (приблизно у два рази повільніше, ніж окислювання, хоча енергія активації окислювання майже у два рази вище енергії активації азотування магнію). Це пояснюється утворенням на магнії щільної газонепроникної плівки.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...