Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


чм 2018 по футболу официальный
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Одержання нітриду магнію
Очевидно, до температури 700° С плівка істотно гальмує процес азотування. При 700° С відбувається розплавлювання магнію, порушення цілісності плівки й процес азотування різко прискорюється. Азотування при температурі 900-1000° С фактично відбувається вже з розплавленим магнієм, поверхня азотування якого обмежена дзеркалом розплаву.

Тому азотування в загальному проходить гірше. При температурі 800° С ще не встигає утворитися дзеркало розплавленого магнію, а плівка нітриду вже зруйнована, отже, 750-800° С можна вважати оптимальною температурою процесу азотування.

Зазначені особливості процесу утворення нітриду магнію приводять до висновку про необхідність введення в порошок магнію перед азотуванням досить інертного наповнювача, що перешкоджав би спіканню порошку магнію й утворенню на ньому суцільний нитридной плівки. Як такий наповнювач був використаний попередньо отриманий нітрид магнію; для нормального ходу процесу кількість нітриду повинне становити 30-40%.

Такий метод дозволяє одержувати нітрид досить високої якості по складу. Однак швидкість азотування в багато разів менше швидкості окислювання, що пояснюється (у межах другої кінетичної ділянки процесу азотування) утворенням щільної, газонепроникної плівки нітриду на магнії.

Збільшення тиску азотування викликає підвищення константи швидкості азотування. Показано, що розходження в процесах пов'язані з тим, що трещинообразование в окисленій верстві відбувається легше, ніж в азотированном. І при окислюванні, і при азотуванні спочатку утвориться стабільний у часі верства, подальше збільшення якого до деякої критичної товщини викликає поява тріщин.

У цей час досліджуються напівпровідникові властивості нітриду магнію, однак його практичне використання в цій області досить проблематично у зв'язку з малою хімічною стійкістю. Більше реальне застосування нітриду магнію як агент у неорганічному й органічному синтезі й гумовій промисловості.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...