Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Одержання нітриду магнію
Відомо негативний вплив утворення нітриду магнію в магнієвих сплавах, де він збільшує пористість і різко знижує механічні властивості, особливо ударну в'язкість, як при кімнатної, так і при високих температурах, однак помітного впливу на оброблюваність сплавів тиском і процеси їхнього старіння не робить.

Низькотемпературна модифікація чорного кольору утвориться при температурі вище 350° С взаємодією азоту й аміаку з металевим кальцієм, переходить при температурі 700° С у a-Ca3N2, причому перехід можливий тільки в одному напрямку. Методи й умови одержання пернитрида стронцію Sr3N4 докладно досліджені в роботі.

При дії на стронцій при нормальному або зниженому тиску аміаку утвориться гексамин стронцію Sr(NH3)6 золотаві кольори, що мимовільно розкладається при нормальній температурі з виділенням аміаку й водню, перетворюючись у з'єднання SrNH2 білі кольори, останнє при 500° С розкладається з виділенням аміаку, даючи желто пофарбований SrNH.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...