Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Взаємодії нітридів з вуглецем
У процесі розкладання більшої частини нітридів виділяється газоподібний азот і утвориться твердий розчин азоту в металі; інші нітриди, наприклад UN, утворять газоподібний азот і пари металу. Для визначення тиску дисоціації нітриду при даній температурі необхідно з'єднати крапку D на крайній лівій вертикалі, що відповідає температурі абсолютного нуля, із крапкою на лінії Мт для нітриду, що цікавить, і продовжити цю пряму до перетинання із правою шкалою тиску. Крапка перетинання дасть значення парціального тиску азоту над нітридом при даній температурі. Стабільність нітридів у середовищі вуглецю.

При високих температурах нітриди характеризуються більше низькою термодинамічною стабільністю, чим відповідні карбіди, внаслідок чого вони взаємодіють із вуглецем з утворенням відповідних карбідів або карбо нітридів і виділенням газоподібного азоту. Незважаючи на важливість подібних відомостей, дотепер рівноваги в системах нітрид - вуглець розглянуті мало.

Розглянемо коротко основні закономірності процесів взаємодії нітридів з вуглецем. Термодинамічна стабільність нітридів при 298° С вище термодинамічній стабільності відповідних карбідів, однак значення абсолютних величин ентропії нітридів вище, що й визначає різке зменшення величини вільної енергії утворення нітридів з ростом температури.

При взаємодії нітридів з вуглецем утворяться відповідні карбіди й виділяється газоподібний азот. Термодинамічна можливість протікання реакції і її зміна з ростом температури залежить від результуючого балансу зміни з температурою термодинамічної стабільності продуктів і вихідних компонентів реакції.

Таким чином, очікується, що в області низьких температур реакції взаємодії нітридів з вуглецем будуть терма динамічно малоймовірними. З ростом температури процес взаємодії нітридів з вуглецем протікає мимовільно, тобто нітриди в середовищі вуглецю терма динамічно нестабільні, і спрямований убік утворення відповідного карбіду й газоподібного азоту.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...