Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


Рулонные ворота промышленные.
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Взаємодії нітридів з вуглецем
Дійсно, отримані нами дані розрахунку ізобарно-ізотермічного потенціалу реакції взаємодії нітридів з вуглецем показують, що тиск азоту росте зі збільшенням температури. Розраховані нами відповідні температури, що відповідають умові, різні для всіх нітридів і збільшуються звичайно зі зменшенням валентності металу, що утворить нітрид.

Реакції взаємодії нітриду з вуглецем характеризуються найбільш низькими значеннями величини тиску азоту в широкій області температур, завдяки чому TI13N4 може застосовуватися у відбудовних середовищах аж до температур 2500° К и вище. Трохи меншою стабільністю характеризуються нітриди перехідних металів четвертої й п'ятої груп, ще меншою стабільністю відрізняються нітриди.

Із всіх перерахованих нітридів найбільшою термодинамічною стабільністю стосовно вуглецю володіє, таким чином, нітрид тория ThsN4, а всі інші перераховані нітриди можуть взаємодіяти з вуглецем починаючи з температури 1500° ДО. Значною нестійкістю відрізняються нітриди шостої й сьомої груп періодичної системи.

Стабільність нітридів зменшується в такій послідовності: CrN, Mo2N, Mg5N2 і Cr2N. Мононитриду хрому більше стійкий, чим його нижчий нітрид Cr2N. Найбільш стабільний у цій групі нітрид Ca3N2. На відміну від нітридів попередньої групи для перерахованих нітридів при 1000° С и вище процес взаємодії з вуглецем може виявитися терма динамічно ймовірним.

Останню групу нітридів становлять нітриди заліза Fe4N і FezN, які характеризуються відсутністю якої б те не було стабільності в присутності вуглецю й при порівняно низьких температурах (вище 500° С) можуть взаємодіяти з вуглецем. Нітрид заліза Fe2N терма динамічно нестабільний у присутності вуглецю навіть при температурах порядку 300° ДО.
Таким чином, з розгляду термодинамічних даних для систем нітрид - вуглець треба, що при температурах, що перевищують 1500° ДО, всі розглянуті нітриди, за винятком Th3N4, терма динамічно нестабільні й інтенсивно можуть взаємодіяти з вуглецем. Температури початку взаємодії (або, точніше, інтенсивної взаємодії) різні й значно міняються від однієї групи нітридів до іншої.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...